Tıkla ARAWhatsapp

Miras Araştırması

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan varisler arasındaki miras tartışmalarına çözüm amacıyla…

İstenen Bilgiler     

  • Mirasa konu olan menkul ve gayrimenkul ile ilgili tüm bilgiler 

Varislerin;     

  • T.C. Kimlik Numarası      
  • Baba ve Ana Adı      
  • Doğum Tarihi (mümkünse gün/ay/yıl)      
  • Anne Kızlık Soyismi      
  • Ve/Veya Elinizdeki Tüm Veriler
  • Ve varsa, 
  • İş adresi      
  • İş telefonu      
  • Cep telefonu